สอบถามบริการ

ขอบเขตการให้บริการ

  • คัดแยกและฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบถูกหลักสุขาภิบาล
  • รับกากอุตสาหกรรมอันตราย หรือของเสียเคมีอุตสาหกรรมที่ใช้แล้วเพื่อเข้าสู่กระบวนการนำกลับไปใช้ใหม่
  • ติดต่อและประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการยื่นขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน
  • ให้คำปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคืนประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเราอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมให้ประกอบกิจการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ได้แก่ ใบอนุญาต ประเภท 105, 106, 88 และ 101 เป็นต้

ช่องทางในการสอบถามข้อมูล

เว็บไซต์บริษัทwww.asiarecycle.com
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อสอบถามบริการ หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่


ติดต่อ เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 324/37  อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ชั้น 4 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 02-026-6921
แฟกซ์ : 02-026-6922

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม
บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
99/9 หมู่ 9 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
ทะเบียนโรงงานเลขที่
3-105-188/50 ฉช
3-106-15/56 ฉช

ติดต่อ เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 324/37  อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ชั้น 4 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 02-026-6921
แฟกซ์ : 02-026-6922

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม
99 หมู่ 5 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
ทะเบียนโรงงานเลขที่
3-105-3/48 ชบ
3-106-50/47 ชบ

มุ่งมั่นทำตามข้อกำหนด ลดการแก้ไข
ใส่ใจในระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

Company

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
Asia Recycle Technology Co., Ltd

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
Asia Waste Management Co., Ltd

แผนที่บริษัท สำนักงานใหญ่
 

แผนที่บริษัทสำนักงานสาขา

      

Address

324/37 อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ชั้น 4 ถนน สรรพาวุธ บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

324/37 Bangna Residence  Sanphawut Rd, Bang Na Nuea, Bang Na, Bangkok 10260

แฟกซ์ : 02-026-6922


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา 8:30 – 17:00 น

Contact Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. : 02-026-6921  

www.asiarecycle.com

Copyright  @ 2020 www.asiawaste.com & www.asiarecycle.com  All rights reserved